Teplovodní sklenené radiátory Heatroll

Perfektní ve spojení s kondenzačními kotly a tepelnými čerpadly (kompaƟbilní i se staršími topnými systémy).

Zdravé topení a kvalita vzduchu:

Heatroll garantuje zdravý a čistý vzduch, neboť byl vyráběn tak, aby teplo, které z radiátoru vychází „netoastovalo“ vzduch v místnosti, typický jev pro tradiční radiátory. Vytváří tak přírodní a příjemné teplo udržující v místnosƟ správnou vlhkost.

Bezpečnost:

Heatroll byl navržen tak, aby teplota krycího skleněného panelu, vyrobeného z bezpečnostního kaleného skla, nikdy nepřesáhla 43°C.

Funkce.
Heatroll využívá jednoduchého, ale velmi efekƟvního konvekčního principu proudění vzduchu. Na principu komínového efektu je vzduch ohříván přes exkluzivní výměník tepla, snižuje svou hustotu a stoupá. Nový chladný vzduch je nasáván od země a ơm vzniká přirozená cirkulace.

Rychlé topení a úspora energie:
Heatroll radiátory pracují v porovnání s tradičními radiátory s velmi malým objemem vody. Výměníky tepla, zajišťují vysokou energetickou účinnost i přes nízkou teplotu vody v systému 45–50 °C a umožňují téměř okamžité topení. Heatroll je možné napojit i na stávající topný okruh se starým topným systémem s vyšší teplotou vody v okruhu.

  • Nástěnné otopné těleso
  • Koupelnové otopné těleso
  • Volně stojící otopné těleso