Novinky

GTB GROUP, s.r.o.

/ 01.07.2020 /

Společnost GTB GROUP, s.r.o. úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012832 pod názvem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti GTB GROUP s.r.o. 
Cílem tohoto projektu je rozšíření vzdělání zaměstnanců společnosti. V rámci projektu jsou pořádány kurzy: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a Jazykové vzdělávání s cílem proškolit 49 osob. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost. 

Novinky můžete odebírat přes RSS.